Konkurrenceklausul

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Kontakt SelskabsAdvokaterne, hvis du skal have udarbejdet eller hjælp til fortolkning af en konkurrenceklausul

Her kan du købe et udkast til en konkurrenceklausul

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og den ansatte om, at den ansatte efter denne er fratrådt stillingen hos arbejdsgiveren ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed inden for et bestemt tidsrum efter ansættelsen er ophørt.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at den ansatte efter fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for den nuværende arbejdsgivers kunder, medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen.

En konkurrenceklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Funktionærloven kræver, at den ansatte har en "særligt betroet stilling", for at den ansatte kan forpligtes af en konkurrenceklausul.

Reglerne, der gælder for en konkurrenceklausul, står i funktionærlovens § 18 og aftalelovens § 38 og § 36.

Reglerne i funktionærlovens § 18 omfatter kun funktionærer. Hvis der er tale om en direktør, er direktøren kun omfattet af funktionærloven, hvis det er aftalt i kontrakten.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid den ansatte kan være bundet af en konkurrenceklausul. En konkurrenceklausul forpligter sædvanligvis den ansatte i et år.

I forhold til funktionærloven er minimumkompensationen ½ løn i de måneder, hvor den ansatte er bundet af konkurrenceklausulen. For konkurrenceklausuler indgået fra 15. juni 1999 skal arbejdsgiveren betale en kompensation, der som minimum svarer til halv løn i de måneder, hvor den ansatte er bundet af konkurrenceklausulen. I konkurrenceklausulen skal kompensationen fremgå. Det er ikke nødvendigt, at størrelsen af kompensationen fremgår. Det er tilstrækkeligt, at der står, at "der betales kompensation efter funktionærlovens regler". Hvis der intet er nævnt om kompensation, er konkurrenceklausulen ugyldig.

Kompensationen for de første tre måneder skal arbejdsgiveren betale sammen med den sidste månedsløn den ansatte får udbetalt fra virksomheden, også kaldet "engangsbeløbet".

I resten af den periode hvori den ansatte er bundet af konkurrenceklausulen, kan arbejdsgiveren fratrække den løn den ansatte nu tjener, i den kompensation den ansatte har ret til. Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde", der kan fratrækkes. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som den ansatte er uddannet indenfor eller har haft beskæftigelse indenfor.

Hvis den ansatte opsiges, uden at den ansatte har givet "rimelig anledning" til opsigelsen, bortfalder konkurrenceklausulen, og der skal hverken betales engangsbeløbet eller den løbende kompensation.

En konkurrenceklausul kan alene opsiges af arbejdsgiveren og ikke af den ansatte, idet den ansatte bliver pålagt konkurrenceklausulen. Arbejdsgiveren kan opsige klausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Der findes særlige regler om kompensation i sådanne tilfælde.

Har du behov for rådgivning vedrørende konkurrenceklausul, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne ApS på telefon 45 23 00 10 for en uforpligtende drøftelse.